કોબલ સ્ટોન

કોબલ સ્ટોન

 • Machine-made Rubble Stone

  મશીનથી બનેલી રબર પથ્થર

  આઇટમનું નામ: મશીનથી બનાવેલું રબલ સ્ટોન

 • Machine-made Cobble Stone

  મશીન બનાવટ કોબલ સ્ટોન

  આઇટમનું નામ: મશીનથી બનેલા કોબલ સ્ટોન

  કદ: નિયમિત કદ 1-3 મીમી, 3-8 મીમી, 8-15 મીમી, 10-20 મીમી, 15-30 મીમી, 20-40 મીમી, 30-50 મીમી છે, અમે તમારી વિનંતીને આધારે વિશેષ કદના સમજૂતી પણ કરી શકીએ છીએ.

  મૂળ દેશ: ચીન

  સામગ્રી: ચૂનાનો પત્થરો

  રંગ:ગુલાબીભૂખરાબ્લડ રેડવાળની ​​ત્વચાસફેદકાળોલીલોતરી વગેરે.